Zebranie Rady Rodziców

W dniu 3 września 2020 roku o godzinie 18.45 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim odbędzie się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Pana Dyrektora.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały Komisji Skrutacyjnej w sprawie zaopiniowania rocznego Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Prezydium Rady Rodziców.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości proponowanej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
 10. Omówienie roli przedstawicieli trójek klasowych w zakresie przedstawienia w klasach zadań Rady Rodziców i celu zbierania środków na fundusz Rady Rodziców.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

Obowiązkowa obecność przynajmniej jednego przedstawiciela trójki klasowej.

Monika Lubańska

Przewodnicząca Rady Rodziców