Decyzja Rady Rodziców w sprawie ubezpieczenia NNW uczniów

Rada Rodziców SP3 informuje, że w bieżącym roku szkolnym nie zostanie podpisana przez Szkołę żadna polisa grupowa na ubezpieczenie NNW dzieci. Rodzice zainteresowani zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla swojego dziecka powinni uczynić to we własnym zakresie. Rada Rodziców prosi, aby przed zawarciem ubezpieczenia dla dzieci zapoznali się Państwo z ogólnymi warunkami do ofert, które Państwo otrzymają od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych. Więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie w zakładce “Rada Rodziców”. Poniżej uchwała Rady Rodziców w przedmiotowej sprawie.