Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. W sposób szczególny przywitamy w nowej szkole nowych uczniów, czyli uczniów kl. 1 i kl. 7 oraz ich rodziców.

Uczniów kl. 1 i ich rodziców zapraszamy na godz. 16.15.

Uczniów kl. 7 i ich rodziców zapraszamy na godz. 17.30.

Prosimy, by z każdym dzieckiem przyszedł jeden rodzic. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek na terenie szkoły. Na dzieci będą czekali wychowawcy przed szkołą. Rodzice wchodzą do szkoły według następującego porządku:

  • rodzice uczniów kl. 1A i 1 B – wejściem do hali sportowej od strony parkingu za szkołą;
  • rodzice uczniów kl. 1C i 1D – wejściem głównym – do stołówki szkolnej;
  • rodzice uczniów kl. 7C, 7D i 7E – wejściem do hali sportowej od strony parkingu za szkołą;
  • rodzice uczniów kl. 7A i 7B – wejściem głównym – do stołówki szkolnej.

Pozostałych uczniów – kl. 2, 3, 4 i 8 zapraszamy na krótkie spotkania z wychowawcami, które odbędą się według harmonogramu w załączniku poniżej. Prosimy, by rodzice uczniów tych klas nie wchodzili do szkoły.

Bardzo prosimy o punktualność.

Przypominamy, że do szkoły może wejść uczeń lub/i dorosły bez wyraźnych objawów chorobowych, nieprzebywający na kwarantannie czy w izolacji.

Spotkania z wychowawcami 1 września 2020