Stypendia

O terminie odbioru stypendiów za osiągnięcia naukowe i sportowe poinformujemy w późniejszym terminie.