Wakacje czas zacząć!

26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Nie był to z pewnością typowy rok szkolny, a więc i uroczystości zakończenia roku szkolnego nie były takie jak zwykle.

Dziś klasy trzecie i siódme spotkały się z wychowawcami na terenie zielonym za szkołą, odebrały świadectwa i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Rodzice odebrali również świadectwa uczniów klas pierwszych i drugich podczas spotkań z wychowawcami.

Uczniowie klas ósmych spotkali się z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją w sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Konferansjerem był uczeń kl. 8c – Dominik Kleina. Pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki wręczył – zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły – statuetki dla najlepszego absolwenta i najlepszej absolwentki. Najlepsza absolwentka to AMELIA SOŁOWIEJ z kl. 8a, która osiągnęła średnią 5,67. Najlepszy absolwent to ADRIAN PIOTROWSKI także z kl. 8a, który osiągnął średnią ocen 5,56. Wychowawcy – pani Agnieszka Kożuchowska, pani Joanna Sułek, pani Izabela Saganowska i pani Agnieszka Rycharska wraz z panem dyrektorem wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i dyplomy. W imieniu rodziców głos zabrała pani Małgorzata Ptasińska. Po części oficjalnej wychowawcy spotkali się po raz ostatni ze swoimi klasami. Kolejny rocznik zakończył naszą szkołę. Absolwentom życzymy szerokiej drogi – bądźcie dobrymi ludźmi, odważnie i mądrze podejmujcie decyzje, pamiętajcie, żeby wymagać od… siebie!

Wszystkim życzymy cudownych i bezpiecznych wakacji. Liczymy, że spotkamy się w szkole we wrześniu.