Zebranie Rady Rodziców

Informuję, że 15.06.2020 (w poniedziałek) o godzinie 19.00 w formie on-line odbędzie się zebranie Rady Rodziców z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Omówienie sytuacji finansowej Rady na dzień 15.06.2020
3. Podjęcie decyzji w sprawie zakupu nagród rzeczowych dla najlepszych i wyróżnionych uczniów z klas 1-3 i 7-8.
4. Podjęcie decyzji w sprawie zakupu upominków dla wszystkich uczniów klas 8.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
Jednocześnie proszę, aby każda trójka klasowa wybrała ze swego grona jednego przedstawiciela, który uczestniczył będzie w spotkaniu i przesłała za pośrednictwem dziennika elektronicznego w zakładce Rada Rodziców – 1C – Lubańska Monika wiadomości z nazwiskiem reprezentanta i adresem e-mail, na który prześlemy link do spotkania.
OBECNOŚĆ REPREZENTANTA KAŻDEJ KLASY OBOWIĄZKOWA!!!
Pozdrawiam,
Monika Lubańska