Zarządzenie dyrektora

W załączniku poniżej znajduje się zarządzenie dyrektora w związku z czasowym zawieszeniem zajęć w oddziale przedszkolnym: