Zarządzenie dyrektora szkoły

Oto zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym: