Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Ósmoklasiści, przed Wami już wkrótce ważna decyzja – wybór szkoły ponadpodstawowej. Pamiętajcie, że w swoich rozterkach z tym związanych znajdziecie wsparcie Rodziców i Nauczycieli. Oto przygotowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty najważniejsze informacje. Znajdziecie tu terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/21, zasady przyjęć, sposoby przeliczania ocen i wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty.

Ósmoklasiści-rekrutacja 2020