REKRUTACJA do miejskich placówek oświatowych

Wzorem lat ubiegłych nabory do miejskich placówek oświatowych przeprowadzane są za pomocą systemu elektronicznego. Poszczególne aplikacje tj. do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych zapewnią Państwu zapoznanie się z ujednoliconą ofertą edukacyjną poszczególnych placówek oraz umożliwią szybki dostęp do wyników rekrutacji.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie miasta pod linkami:

https://www.minsk-maz.pl/389,przedszkola-publiczne

https://www.minsk-maz.pl/390,szkoly-podstawowe