Pokaz strażaków

Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zaprosili uczniów klas 7 na spotkanie w terenie, podczas którego uczniowie dowiedzieli się, jak należy się zachowywać na lodzie – co wolno robić, a czego nie wolno. Siódmoklasiści usłyszeli, jak należy reagować w sytuacji zauważenia osoby, pod którą załamał się lód oraz w przypadku zauważenia osoby topiącej się. Uczniowie obejrzeli też specjalistyczny sprzęt strażacki służący ratowaniu ludzi. Było to bardzo potrzebne i przydatne spotkanie przed nadchodzącymi feriami zimowymi.