O strategiach przetrwania

W poniedziałek 27 stycznia obchodziliśmy 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tego samego dnia dr Agnieszka Nowak wygłosiła w naszej szkole kolejny wykład otwarty. Jego tematem były strategie przetrwania w niemieckim obozie koncentracyjnym. Opierając się na własnych badaniach prowadzonych na potrzeby doktoratu, prelegentka wskazała cztery strategie, które pozwalały przetrwać piekło na ziemi, czyli pobyt w obozie koncentracyjnym. Jedna z nich to uczciwość (gorliwe, a czasem nadgorliwe wykonywanie swoich zadań), druga została nazwana “za wszelką cenę”, kolejna to ucieczka, a ostatnia opierała się na kombinowaniu, spekulacjach, załatwianiu tego, co do przetrwania niezbędne (najczęściej jedzenia). Oczywiście żadna ze strategii nie dawała gwarancji przeżycia. Dodatkowymi atutami więźniów były zasoby własne, takie jak zdrowie, styl życia, system wartości, odporność psychiczna i inne. Ciekawy wykład zakończyły nie mniej ciekawe pytania od słuchaczy. W naukowym spotkaniu wzięli udział uczniowie klas ósmych z naszej szkoły, a także goście z innych mińskich szkół (m.in. z liceum na Pięknej, Ekonoma, SP1). Wierzymy, że takie spotkania rozwijają nas edukacyjnie, społecznie, ale są też szansą na uniknięcie powtórki z historii. Bo jeśli nie wyciągamy wniosków ze zdarzeń minionych, to historia niestety lubi się powtarzać. Dziękujemy prelegentce za bardzo interesujący wykład, a gościom i uczniom naszej szkoły za uważny odbiór trudnych treści.