Najlepsi wyróżnieni

Podczas dzisiejszego apelu (22 stycznia) pan dyrektor oraz pani pedagog nagrodzili uczniów, którzy wyróżnili się swoją aktywnością i postawą w I półroczu. Brawa należą się wszystkim tym, którzy pracują na miarę swoich możliwości, są aktywni społecznie, angażują się w życie klasy i szkoły, reprezentują szkołę w różnorodnych konkursach. Mamy nadzieję, że na apelu podsumowującym II półrocze tych osób będzie jeszcze więcej. Gratulujemy wyróżnionym!