Zebranie rodziców i dzień otwarty

Zapraszamy na zebranie z rodzicami i dzień otwarty – wtorek 3 grudnia 2019r. według następującego harmonogramu:

  • g. 17.30-18.00 – zebranie rodziców z wychowawcami klas;
  • g. 18.00-19.30 – dzień otwarty, możliwość indywidualnych rozmów i ustalania sposobów uzyskania wyższych niż przewidywane ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów;

Rodzice uczniów z klasy przysposabiającej do pracy – zebranie o godz. 16.00 w budynku OHP.