Zebranie Rady Rodziców

W dniu 04 grudnia 2019 roku o godzinie 17.30 w Sali nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim odbędzie się zebranie Rady Rodziców z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców.
  4. Omówienie projektu nowego Regulaminu Rady Rodziców.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Rodziców.
  6. Przedstawienie informacji o sytuacji finansowej Rady na dzień 01 grudnia 2019 roku, w tym o funduszach zgromadzonych w akcji „Cegiełka na zakup Sztandaru Szkoły” oraz stanie konta z 1% z podatku za rok 2018 zgormadzonych w Fundacji „Młodzi-Młodym”,
  7. Przedstawienie informacji o zasadach organizacji balu karnawałowego w roku szkolnym 2019/2020.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Ponadto zachęcam członków Rady Rodziców do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, która odbędzie się w dniu 7.12. 2019 w Warszawie (szczegóły konferencji w załącznikach poniżej)

Monika Lubańska Przewodnicząca Rady Rodziców

projekt nowego Regulaminu Rady Rodziców

4 ogolnopolska konferencja rad rodzicow

IV Ogolnopolska Konferencja RR Program