Dzień Edukacji Finansowej

W piątek (25 października) w naszej szkole odbył się Dzień Edukacji Finansowej przy współpracy z Bankiem Pekao SA oraz Fundacją Warszawskiej Instytucji Bankowości, organizatorem projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl. W ramach przygotowań do Dnia Edukacji Finansowej w klasach 7 i 8 przeprowadzono konkurs, który jest jednocześnie pierwszym etapem Konkursu Europejskiego Quizu Finansowego. Nagrodzeni zostali: Bartosz Krypski, Piotr Bała, Jan Reda, Mikołaj Krusiewicz, Dariusz Replin, Kacper Mandziewski, Adrian Piotrowski, Izabela Ambrożewicz, Artur Rybałtowski, Cezary Kowalski, Wojciech Kamiński, Joanna Grabarczyk, Bianka Zwierz, Adrian Śledziewski, Helena Szmidt, Aleksandra Mroczek. Na podstawie tego konkursu wyliczono średnie klas, które były kluczowym kryterium przy wyłonieniu zwycięskiej klasy. Podczas Dnia Edukacji Finansowej Dyrektor Banku Pekao SA oddziału Mińsk Mazowiecki wygłosił wykład z elementami interakcji „Bankowość i zawód bankowca”.  Pani Joanna Zimoląg-Myczkowska przeprowadziła Quiz z wykorzystaniem aplikacji Kahoot, z którego wyniki zostały zsumowane ze średnią klasy. Zwycięską klasą ósmą okazała się 8b, która otrzymała nagrodę w kwocie 600zł, a z klas 7 wygrała klasa 7b, otrzymując czek w kwocie 400zł do wykorzystania na potrzeby klasy. W kategorii indywidualnej nagrodzono: Maję Pietrzak, Anitę Dudzińską i Juliana Miłkowskiego. Nasi najmłodsi również otrzymali gry z dziedziny finansów. Dziękujemy Pani Urszuli Szulc – Dyrektor Projektów Edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości, Pani Joannie Zimoląg-Myczkowskiej Koordynator projektów edukacyjnych Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Panu Waldemarowi Zbytkowi Prezesowi Instytutu Bankowości, Dyrektorowi Banku SA w Mińsku Mazowieckim oraz wolontariuszom Banku za działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie finansów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i przedsiębiorczości.