XII Powiatowy Dzień Papieski – podsumowany

W czwartek 24 października w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące XII Powiatowy Dzień Papieski. Galę poprowadzili dyrektorzy trzech papieskich szkół – ks. Ryszard Woźniak ze Szkół Salezjańskich, pan Piotr Matzanke ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej i dyrektor naszej szkoły – pan Grzegorz Wyszogrodzki. Na uroczystość przybyło wielu wyjątkowych gości – pani Aneta Buczyńska z Instytutu Jana Pawła II w Warszawie, pan Piotr Dmitrowicz z Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Obecni byli również – pan Antoni Tarczyński (starosta miński), pan Przemysław Ogonowski (z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty), pani Bożena Macheta i pani Katarzyna Łaziuk (przedstawicielki pana burmistrza Marcina Jakubowskiego), pani Izabella Rombel (przewodnicząca Rady Seniorów), przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy bibliotek, poradni, szkół, a także nauczyciele i uczestnicy tegorocznych konkursów papieskich.

Podczas gal jurorzy odczytali werdykty w dwóch papieskich konkursach. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy, a laureaci także dodatkowe nagrody. W konkursie na lapbook dotyczący papieskich pielgrzymek jury, w którym pracowali: ks. Wojciech Pancewicz, pani Joanna Wilczak (dyrektor MDK) oraz pani Ewa Rafałowska, oceniło 55 prac z 15 szkół podstawowych (w Mińsku Mazowieckim, Sulejówku, Chobocie, Cisiu, Kałuszynie, Brzózem, Wielgolesie, Jakubowie, Mistowie, Hucie Mińskiej, Dobrem i Dębem Małym). W kategorii kl. 1-4 jurorzy wyróżnili prace – Wiktorii Szostak (Wielgolas), Karoliny Rosochackiej (Stojadła), Zuzanny Mazur (Jakubów), Amelii Wygas (Sulejówek), Rafała Płoszaja (Chobot) i Urszuli Tenderendy (Kałuszyn). W kategorii kl. 5-8 wyróżniono prace – Pauliny Kujawskiej (Jakubów), Hanny Bodo (Salezjanie), Kariny Kolińskiej (Brzóze), Marii Berskiej (Kałuszyn) i Karoliny Kudlak (SP 2 Mińsk Mazowiecki). Z kolei w przeglądzie teatralnym wzięło udział osiem zespołów, które oceniali – pan Maurycy Wolf, pan Maciej Omylak i pani Urszula Brzost.I miejsce zdobyły dwa spektakle przygotowane przez młodzież z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego – “Lustro” i monodram “Człowiek” wyreżyserowane przez panią Dianę Gajc-Piątkowską.II miejsce jurorzy przyznali także dwóm przedstawieniom – “Siła przyjaźni” przygotowane przez podopiecznych pani Iwony Kowalczyk i pani Beaty Szczepańskiej z Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz “MłoDOŚĆ” w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Izabela Saganowskiej. Trzem aktorkom jurorzy przynali także wyróżnienia za kreacje aktorskie – Klaudii Karpińskiej, Urszuli Podlasek i Klarze Sosnowskiej.

Podczas gali goście mogli obejrzeć trzy spośród nagrodzonych przedstawień oraz wszystkie prace plastyczne. Podziękowaliśmy także wszystkim instytucjom i osobom, które wspierają organizację Powiatowego Dnia Papieskiego – przedstawicielom Instytutu Jana Pawła II w Warszawie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a także samorządowcom – staroście mińskiemu panu Janowi Antoniemu Tarczyńskiemu, wójtowi gminy Mińsk Mazowiecki Januszowi Antoniemu Piechoskiemu i burmistrzowi miasta Mińsk Mazowiecki Marcinowi Jakubowskiemu. Patronat medialny nad wydarzeniem objął tygodnik “Idziemy”. Kremówki ufundował pan Rafał Majewski z Zakładu Cukierniczego w Mrozach. Wszystkim gościom galowego spotkania oraz uczestnikom papieskich konkursów i mecenasom naszych działań – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!