Zebranie Rady Rodziców

W dniu 21 października 2019 roku o godzinie 17.30 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim odbędzie się zebranie Rady Rodziców z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców.
 4. Omówienie przez Dyrekcję planu finansowego Szkoły na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Szkoły na rok 2020.
 6. Omówienie harmonogramu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
 7. Omówienie rocznego preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 przygotowanego przez Prezydium Rady.
 8. Informacja o wysokości dotychczas zgromadzonych środków z akcji „Cegiełka na zakup nowego Sztandaru dla Szkoły”.
 9. Omówienie i zatwierdzenie nowego Regulaminu Rady Rodziców.
 10. Dyskusja na temat formy organizacji Balu karnawałowego oraz Dnia Dziecka w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

Monika Lubańska Przewodnicząca Rady Rodziców