MAZOWIECKIE KRAJOBRAZY – konkurs

Zapraszamy do udziału w szkolnym etapie konkursu MAZOWIECKIE KRAJOBRAZY, którego celem jest popularyzacja walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych, zabytkowych, turystycznych i estetycznych Mazowsza.

Uczestnicy konkursu przygotowują następujące prace:

a) uczniowie kl. 1-3 – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 lub A3, praca dwuwymiarowa (płaska), samodzielna;

b) uczniowie kl. 7-8 – wiersz dotyczący tematyki konkursu na papierze formatu A4;

Prace należy składać do szkolnej biblioteki najpóźniej do 25 października. Szkolna Komisja konkursowa wybierze jeden plakat i jeden wiersz, które wezmą udział w  kolejnym etapie konkursu. Zachęcamy do twórczej aktywności. Nagrody czekają.