Święto Patrona Szkoły

16 października jest ważnym dniem w naszej szkole, ponieważ wtedy obchodzimy Święto Patrona. Uroczyste przedstawienie ukazujące życie Karola Wojtyły i Jego drogę do świętości przygotowali uczniowie klas: 3a, 3b przy wsparciu klasy 8a. Obecni na apelu uczniowie, nauczyciele oraz licznie przybyli rodzice mogli podziwiać niezwykle dopracowaną scenografię, stroje aktorów dostosowane do epoki i odgrywanych ról oraz bardzo dobrze przygotowanych uczniów. Na scenie była zarówno świetna gra aktorska,  jak i elementy dramy, taniec oraz śpiew. Na koniec głos zabrała pani wicedyrektor Urszula Ćwiek, która podziękowała za przygotowanie uroczystości uczniom oraz paniom nauczycielkom: Izabelli Kożuchowskiej, Iwonie Szulawskiej, Iwonie Reszelskiej-Maćkowiak i Agnieszce Nowak.