Zakodowana ortografia w 3a

Uczniowie z klasy 3 A biorą  aktywny udział w Tygodniu Kodowania –  Code Week. We wtorek pracowali z wirtualną matą edukacyjną i tworzyli za pomocą kodów trasę według podanych warunków. Musieli zakodować drogę, aby zebrać na macie wszystkie warzywa okopowe. Po pracy przy tablicy multimedialnej, uczniowie kodowali na dywanie, gdzie mieli trudne zadanie ortograficzne: wyszukanie wyrazów z „rz” i zakodowanie trasy spełniającej podany warunek. Przy zabawie i rozwijaniu logicznego myślenia uczniowie utrwalali poprawne pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi oraz poznane wiadomości o świecie roślin.