NOWY SZTANDAR

Rozpoczęliśmy trzeci rok istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Chcielibyśmy, by nasza szkoła mogła wzbogacić ceremoniał szkolny o nowy sztandar przy okazji 100. rocznicy urodzin naszego patrona – św. Jana Pawła II w maju 2020 roku. Zakup sztandaru to spory wydatek, potrzeba też sporo czasu na wyhaftowanie zamówionego sztandaru, dlatego Rada Rodziców organizuje zbiórkę funduszy w postaci cegiełek. Cegiełki będą rozprowadzane podczas najbliższego zebrania z rodzicami – 17 września w szkole. Można również przelać pieniądze bezpośrednio na konto Rady Rodziców z dopiskiem “darowizna na zakup sztandaru”. Zachęcamy Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły do hojnego włączenia się w tę akcję. Sztandar, który towarzyszy wszystkim ważnym szkolnym uroczystościom, jest symbolem jedności społeczności szkoły wokół postaci patrona.