Papieskie konkursy

Po raz dwunasty razem ze Szkołami Salezjańskimi i Szkołą Podstawową im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej zapraszamy do udziału w Powiatowym Dniu Papieskim. 

Od 2008 roku zapraszamy mieszkańców powiatu mińskiego do działań, których patronem jest Jan Paweł II. Powiatowy Dzień Papieski przybiera różnorodne formy – konkursu plastycznego, muzycznego, recytatorskiego, literackiego, fotograficznego, zawodów sportowych, koncertów, spotkań, gry miejskiej, dyktanda, testu wiedzy czy projektu charytatywnego. Zależy nam na tym, by integrować środowisko lokalne wokół postaci i nauczania św. Jana Pawła II, ale robić to w sposób atrakcyjny, ciekawy.

W tym roku zapraszamy uczniów kl. VI-VIII oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami do udziału w Powiatowym Przeglądzie Teatralnym. Tematyka krótkich prezentacji teatralnych (do 15 minut) jest bardzo szeroka – młodzi aktorzy mają pokazać rozważania o człowieku, jego współczesnych problemach, wyzwaniach, wartościach, wyborach moralnych. Przewodniczącym jury oceniającego występy będzie aktor – Stanisław Górka. Zgłoszenia zespołów teatralnych należy nadsyłać do 15 października na adres: szkola@sp3mm.pl. Regulamin i kartę zgłoszenia dostępne poniżej:

karta zgłoszenia – konkurs teatralny

regulamin – konkurs teatralny

Druga propozycja skierowana jest do uczniów ze szkół podstawowych z kl. 1-8. Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie lapbooka, czyli tematycznej teczki z zakładkami czy kieszonkami. Uczniowie mają do wyboru dwa tematy lapbookowych prac – mogą pokazać informacje o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, której 40. rocznicę obchodzimy w tym roku lub zebrać ciekawostki na temat papieskich pielgrzymek. Każda szkoła może zgłosić po dwie prace w każdej kategorii wiekowej (uczniowie kl. 1-4 i kl. 5-8). Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w Hucie Mińskiej do 15 października. Regulamin konkursu dostępny poniżej:

regulamin – konkurs lapbookowy

Podsumowanie obu tegorocznych konkursów zaplanowano na 24 października w hali widowiskowo-sportowej w szkole przy Budowlanej. Zaprezentowane zostaną wówczas najciekawsze spektakle teatralne, a na wystawie będzie można obejrzeć lapbooki o papieskim pielgrzymowaniu. Zachęcamy do udziału w obu przedsięwzięciach i obiecujemy nagrody dla laureatów.