OBIADY

Informujemy, że zapisy na obiady odbywają się do dnia 06.09.2019 r. w godzinach pracy intendenta tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00.

Obiady dla szkoły ruszają od 9 września 2019 r.

Koszt jednego obiadu (zupa + drugie danie + kompot) to 3,50 zł.
Stawka dzienna żywieniowa (śniadanie + obiad + podwieczorek) dla oddziału zerowego wynosi 7,00 zł.

Osoby, które nie uregulowały należności za obiady w poprzednim roku szkolnym nie zostaną zapisane na obiady od nowego roku szkolnego 2019/2020.

karta zgłoszenia na obiad 2019

1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana systemu płatności za żywienie, w związku z tym PRZYPOMINAMY!!!

  1. Nastąpiła zmiana numeru konta – prosimy wpłacać należną kwotę za żywienie na następujący NUMER KONTA SZKOŁY: 42 9226 0005 0024 4617 2000 0010
  2. Należna kwota za obiady zostaje naliczona na koniec miesiąca – płatności dokonujemy po zakończonym miesiącu (np. płatności za styczeń należy dokonywać do 8 lutego)
  3. Prosimy o nierobienie nadpłat!!! – prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka znajduje się na pasku (dzieci otrzymują paski na koniec miesiąca.