Laureaci w konkursie plastycznym

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Integracyjnym Konkursie „Ziemia Mińska Pędzlem, Słowem i Światłem Malowana” organizowanym przez „Stowarzyszenie Koniczynka” pod patronatem Starosty Powiatu Mińskiego. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konkursu było 20-lecie powstania Powiatu Mińskiego. Tematyka miała za zadanie przybliżyć i zachować dla przyszłych pokoleń wiedzę o dziejach naszego powiatu.

Uczniowie klasy 2a pod kierunkiem Iwony Reszelskiej-Maćkowiak i Iwony Szulawskiej przygotowali bardzo ciekawe prace plastyczne pokazujące piękno i  bogatą historię Ziemi Mińskiej. Dwie z nich zostały nagrodzone za pomysł i walory artystyczne. Adam Lazarowicz zdobył III miejsce, a Joanna Krupa wyróżnienie. Uczniowie odebrali dyplomy i  nagrody 31  maja w Bibliotece Pedagogicznej podczas uroczystego podsumowania konkursu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy laureatom.