Debatujemy o używkach

W dniach 8 i 9 maja 2019r. uczniowie klasy II A oraz wszystkich klas siódmych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Panią Monikę Wnuk i  Pana Grzegorza Pazia z Zespołu Pedagogów „Dezyderia”. Programy profilaktyczne Dabata (dla uczniów klas starszych) i Cukierki (dla uczniów klas młodszych) sfinansowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To były swobodne zajęcia o ważnych dla młodzieży sprawach. Uczniowie docenili dobry kontakt z prowadzącymi, ciekawą formę zajęć i ważność poruszanych problemów.