STRAJK – informacja na dzień 5.04.2019r.

Szanowni Państwo,

według stanu wiedzy na godzinę 14.00 dnia 05.04.2019 r. informuję,że strajk pracowników oświaty w naszej szkole w dniu 08.04.2019 r. odbędzie się. Wszelkie nowe informacje w tej sprawie będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
Z poważaniem
Grzegorz Wyszogrodzki – dyrektor szkoły
Poniżej zamieszczamy pismo od Mazowieckiego Kuratora Oświaty w związku z zapowiadanym strajkiem: