Dzień liczby PI

W USA data 14 marca zapisywana jest jako 3.14, ponieważ tego dnia od roku 1988 obchodzimy Dzień Liczby Pi. Prosimy o przygotowanie prac dotyczących liczby Pi, np. wierszy, opowiadań, rebusów, zagadek. Autorów najpiękniejszych prac nauczycielki matematyki nagrodzą pięknymi ocenami. Prace można składać oczywiście do 14 marca.