Edukacja dla bezpieczeństwa z ratowniczką medyczną

4 marca klasy 3f i 3h miały lekcję edukacji dla bezpieczeństwa z ratowniczką medyczną panią Sylwią Murawską. Uczniowie mieli okazję poznania czynności ratujących życie i zdrowie człowieka oraz dowiedzieli, się, że często o dalszych losach poszkodowanego decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków,  które mogą zdarzyć się w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić. Podczas lekcji uczniowie uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się na miejscu wypadku i jak prowadzić akcję ratunkową. Chodziło też o to, żeby uczulić młodych ludzi na krzywdę drugiego człowieka, uświadomić wartość pomocy przedlekarskiej, kształtować postawy humanitarne i umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.