JĘZYK POLSKI JEST Ą-Ę

W lutym w naszej szkole panowała MODA NA POLSKI. Dziś (1 marca) nauczyciele poloniści i pan dyrektor nagrodzili uczniów, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w polonistycznych konkursach.Spotkanie podsumowujące w sali teatralnej zorganizowała pani Agnieszka Kożuchowska – koordynatorka szkolnej MODY NA POLSKI. Nagrody odbierali uczniowie z klas młodszych, którzy zostali laureatami konkursu ortograficznego i małych “windowsów” oraz uczniowie klas starszych, którzy wywalczyli zaszczytne miejsca w konkursach indywidualnych i drużynowych. Dyplomy i nagrody przyznano także czterem nauczycielkom, które najlepiej poradziły sobie z dyktandem dla odważnych. Pomiędzy wręczaniem nagród uczestnicy spotkania mogli wysłuchać także kilku ciekawostek językowych i obejrzeć filmiki związane z poprawnością językową. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!