Podsumowanie I semestru!

W środę (23 stycznia) uczniowie klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum spotkali się z panem Dyrektorem na apelu podsumowującym I semestr tego roku szkolnego. Pan Dyrektor dziękował uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony zarówno w uczenie się, jak i nauczanie. Ponad dwustu uczniów otrzymało dyplomy za: bardzo dobre wyniki w nauce, za zaangażowanie społeczne, za 100% frekwencję, za postęp edukacyjny. Wszyscy wyróżnieni dostali również listy gratulacyjne dla swoich rodziców.  Rada Rodziców ufundowała dla zasłużonych uczniów słodki upominek, czyli GRZEŚKI. Serdeczne gratulacje i podziękowania należą się wszystkim za tę pierwszą cześć roku szkolnego! Oby na koniec roku nagrodzonych było jeszcze więcej osób!