Zebranie z rodzicami – ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, które odbędzie się 22 stycznia (wtorek) według następującego harmonogramu:

godz. 16.30 – spotkanie rodziców uczniów z klas przysposabiających do pracy z wychowawcami (w budynku OHP);

godz. 17.30 – spotkanie rodziców uczniów kl. 1 ze specjalistą od przesiewowych badań słuchu (w stołówce szkolnej);

godz. 17.30 – prelekcja dla rodziców uczniów klas 7, 8 i 3 gimnazjum w sali gimnastycznej “Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych”;

godz. 18.00 – zebrania rodziców uczniów kl. 7, 8 i 3 gimnazjum z wychowawcami w wyznaczonych salach;

godz. 18.00 – spotkanie rodziców uczniów kl. 0-2 z dyrektorem szkoły w stołówce szkolnej;

godz. 18.30 – zebrania rodziców uczniów kl. 0-2 z wychowawcami w wyznaczonych salach;