Zapraszamy na zebranie i dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy RODZICÓW na kolejne w tym roku szkolnym zebranie i dzień otwarty – 4 grudnia 2018r. (wtorek). Spotkanie odbędzie się według następującego harmonogramu:

  • godz. 16.00 – spotkanie z rodzicami uczniów z oddziałów przysposabiających do pracy (w budynku OHP);
  • godz. 17.00 – prelekcja specjalisty dla rodziców uczniów kl. 7-8 oraz kl. 3 gimnazjum na temat “Co rodzice powinni wiedzieć o dopalaczach” (w sali gimnastycznej);
  • godz. 18.00 – spotkania rodziców uczniów z wychowawcami (w wyznaczonych salach lekcyjnych);
  • godz. 18.30-20.00 – dzień otwarty – indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami (w wyznaczonych salach lekcyjnych).