V Sesja Popularnonaukowa za nami

W czwartek przed południem gościliśmy w szkole młodych pasjonatów historii, którzy odpowiedzieli na zaproszenie pani dr Lilli Kłos – nauczycielki historii organizującej cyklicznie Sesje Popularnonaukowe. W tym roku hasło przewodnie “O Niepodległą…” było związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgromadzeni goście wysłuchali referatów o księdzu Józefie Dziągu (GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej), o człowieku wartości – Władysławie Andersie (SP1 im. M. Kopernika), o Januszu Olszamowskim – adiutancie Marszałka Józefa Piłsudskiego (SP4 im. Powstańców Styczniowych) oraz o niepodległych mińszczankach (SP3 im. Jana Pawła II). Gościem specjalnym sesji był pan Krzysztof Boruta – dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu O, Ziemio Polska z pieśnią i piosenką do Niepodległości. Artystycznie spotkanie uświetniły występy Szymona Bieleckiego z kl. 3c, który zaśpiewał na początku oraz Katarzyny Bieńkowskiej z kl. 3f recytującej na koniec wiersz B. Leśmiana. Głos zabrali również: pan Leszek Celej (dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej) oraz pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, który podziękował wszystkim prelegentom za przygotowanie referatów. V Sesja Popularnonaukowa została objęta honorowym patronatem przez Muzeum Ziemi Mińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego oraz Radę Rodziców działającą przy naszej szkole. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, pomysłodawczyni i organizatorka sesji – pani dr Lilla Kłos – zaprosiła do udziału w kolejnym, które odbędzie się za dwa lata.