Klasa 2 a w Muzeum Narodowym

We wtorek 27 listopada 2018 r. dzieci z klasy 2 A wraz z p. Iwoną Szulawską i p. Iwoną Reszelską-Maćkowiak wybrały się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Warszawie. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Polak Mały”. W czasie zajęć wykazali się znajomością historii, wiedzieli jaką ważną uroczystość niedawno obchodziliśmy, wyjaśnili czym jest niepodległość. Obejrzeli obrazy przedstawiające walkę o niepodległość Polski. Byli w sali poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Dzieci wykonały także pracę plastyczną, rysowały własne Drzewo Wolności. Po skończonej lekcji uczniowie obejrzeli wystawę stałą w Galerii Faras, w której mogli podziwiać eksponaty archeologiczne. Na zakończenie wycieczki klasa pojechała jeszcze do pizzerii. Pobyt w Muzeum Narodowym był okazją do bezpośredniego obcowania dzieci ze sztuką muzealną. Dzięki lekcji muzealnej dzieci zdobyły dużo wiadomości, a wycieczka dostarczyła im wiele niezapomnianych wrażeń.