Do niepodległości – biegiem, marsz!

8 listopada odbyła się patriotyczna szkolna gra terenowa, której celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie po znalezieniu ukrytego na terenie szkoły punktu mieli do wykonania zadania takie jak: rozpoznanie marszałka Piłsudskiego na obrazie, rozpoznawanie wydarzeń historycznych na podstawie rekwizytów, wykonywanie grupowo komend z musztry wojskowej, bandażowanie kończyn lub bieg z rannym na noszach – a wszystko to na czas. Grę przeprowadzili uczniowie klasy 3b, którzy spisali się świetnie. Nie tylko dobrze się ukryli, lecz również profesjonalnie przeprowadzili grę, dzięki czemu stała się ona wspaniałą, choć wymagającą dobrej kondycji zabawą. Po zaciekłej walce wygrała reprezentacja klasy 3E. Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy 3F, zaś trzecie uczniowie z klasy 3G. Szczególne wyróżnienie, za zdecydowaną przewagę punktową otrzymała drużyna nauczycielsko-uczniowska. Gratulujemy!