Szanujemy się nawzajem!

W czwartek 8 listopada w klasie 1b zostały przeprowadzone warsztaty, mające na celu kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania innych. Zajęcia prowadzone przez p. psycholog oraz wychowawcę miały na celu wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci mogły nauczyć się akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.