7c – projekt “TRENY”

Klasa 7c zaprosiła klasy 7a, 7b i 3d na swój pierwszy wspólny występ. Uczniowie przygotowali w ramach klasowego projektu swoją interpretację “Trenów” Jana Kochanowskiego. Goście mogli wysłuchać aktorskiego czytania dziesięciu trenów z cyklu stworzonego w XVI wieku przez renesansowego poetę po śmierci dziecka. Pozostałe utwory zostały przez uczniów zinterpretowane w krótkich omówieniach. Występom towarzyszyła muzyka “Sonaty księżycowej” oraz multimedialna scenografia w postaci prezentacji obrazów tematycznie związanych ze śmiercią. W świetle świec wystąpili wszyscy uczniowie klasy 7c. Prezentację zakończył wiersz ks. Jana Twardowskiego “Śpieszmy się kochać ludzi”. Spotkanie wprowadziło słuchaczy  w nastrój zbliżającego się Święta Zmarłych. Czasem warto zatrzymać się na chwilę i zdać sobie sprawę z przemijania, które ma sens.