GŁOSUJEMY na plac zabaw!

Szanowni Państwo!

 W ramach budżetu obywatelskiego złożyłem wniosek o realizację zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3”. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i znalazł się w gronie ośmiu zadań, spośród których zostanie wyłoniony zwycięzca nagrodzony realizacją inwestycji. Wartość inwestycji to 150 000 złotych.

Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważna i rozwijająca jest dla dzieci możliwość korzystania z placu zabaw.

Od 10 do 17 października 2018 można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019, w tym na naszą lokalizację.

  1. Głosowanie przeprowadza się za pośrednictwem karty do głosowania: elektronicznej wygenerowanej z systemu elektronicznego: https://minskmaz.budzet-obywatelski.org lub papierowej pobranej w Urzędzie Miasta wrzuconej do urny w punkcie do głosowania w Urzędzie Miasta, w dni robocze, w godzinach pracy urzędu. Dla ułatwienia procedury – kartę można odebrać i oddać wypełnioną w szkolnej bibliotece.
  2. Każdy mieszkaniec może oddać głos na jedno zadanie.
  3. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty głosowania należy załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Formularz zgody można pobrać ze strony internetowej lub uzyskać w bibliotece szkolnej.

Z poważaniem, dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki

KARTA DO GŁOSOWANIA – BUDŻET OBYWATELSKI 2019

zgoda_opiekuna_prawnego