Rodzice – zapraszamy na zebranie

Serdecznie zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się 18 września (wtorek) według następującego harmonogramu:

  • godz. 16.00 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów z oddziałów przysposabiających do pracy (budynek OHP);
  • godz. 17.00 – spotkanie wychowawców z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych (sala nr 8 i nr 9);
  • godz. 17.00 – spotkanie dyrektora i wicedyrektora szkoły z rodzicami uczniów z kl. 8 i kl. 3 gimnazjum (sala gimnastyczna);
  • godz. 17.15 – spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów kl. 7 (świetlica);
  • od godz. 17.30 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w wyznaczonych salach;