Absolwenci – przed Wami droga…

Dla uczniów klas III tegoroczne zakończenie roku szkolnego to jednocześnie dzień ukończenia szkoły. Uroczyście pożegnaliśmy się dzisiaj z ponad 150 uczniami z 7 klas. W tym ważnym momencie trzecioklasistom towarzyszyli rodzice, wychowawcy klas, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście (ks. proboszcz Jerzy Mackiewicz, kapłan Jan Opala, radni – pan Robert Gałązka, pani Barbara Reda, pan Kazimierz Markowski i pan Waldemar Mirecki oraz pani Wanda Izabella Rombel). W części oficjalnej pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki mówił o mijającym czasie, który każdy powinien jak najlepiej wykorzystać w swoim życiu. Pani wicedyrektor Urszula Ćwiek zaprezentowała świetnie wyniki egzaminu gimnazjalnego naszych uczniów. Zostały również wręczone statuetki najlepszym absolwentom – Magdalenie Boruc z 3e i Bartoszowi Kowalskiemu z 3g oraz najlepszym sportowcom – Katarzynie Szczepańskiej z 3e i Wojciechowi Tomasikowi z 3b. Karena Paździoch w imieniu Samorządu Uczniowskiego wygłosiła kilka słów pożegnania i podziękowania za trzyletnią współpracę. W obecności całej społeczności szkolnej swoje świadectwa z wyróżnieniem odebrali najlepsi uczniowie z poszczególnych klas. Był czas na zdjęcie z wychowawcami i na upominki od młodszych kolegów i koleżanek. Na koniec uczniowie klasy 3g w programie artystycznym potwierdzili zwycięstwo swojego rocznika nad wszystkimi “przeciwnikami”: nową szkołą, matematyką, projektem edukacyjnym i egzaminem gimnazjalnym. Po części wspólnej odbyły się ostanie spotkania z wychowawcami. Drodzy ABSOLWENCI – “przed Wami droga…” – zatem życzymy Wam powodzenia oraz spotkania na tej drodze samych życzliwych ludzi!