SZKOLNA SIATKÓWKA KLAS SIÓDMYCH.

W dniu 28 maja mieszane drużyny klas siódmych, rozegrały turniej piłki siatkowej. Zespoły składały się z czterech chłopców i dwóch dziewcząt. Miejsce I zajęła klasa 7F, II – 7d, a III była klasa 7B. kolejne miejsca zajęły klasy:7a i 7e. Turniej został rozegrany w ramach miesiąca sportu w naszej szkole. Organizatorami byli  panowie T. Ruta i K. Chłopik.