Gratulacje dla Krystiana

26 kwietnia w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie odbył VIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Młodzieży OHP. Uczestniczyli w nim również uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Sylwii Krupy. Krystian Szafer zaprezentował utwór,  przedstawiający sytuację młodego człowieka wkraczającego w życie. Należy dodać, że sam napisał słowa i skomponował muzykę. Łukasz Chrościcki i Krystian Fijałek wraz z uczestniczkami Rzemieślniczej Nauki Zawodu przedstawili dwie scenki skeczu humorystycznego. Po obradach jury Krystian Szafer otrzymał wyróżnienie i zakwalifikował się do „Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP” w Lublinie. Zdaniem jury młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom pod względem treści oraz rozwiązań inscenizacyjnych.