Muzyczne zastępstwo

Z powodu nieobecności nauczyciela wychowania przedszkolnego w minionym tygodniu, częściowo opiekę nad dziećmi w “zerówce” sprawowali nauczyciele uczący w klasach starszych. Okazało się to dla obu stron niezwykłą przygodą. Pani Lilla Kłos zabrała dzieci do pracowni historycznej, gdzie mogły obejrzeć wystawę przedmiotów z historią. Pani Agnieszka Nowak zorganizowała zajęcia wokół opowieści historycznej o bitwie pod Grunwaldem – dzieci bawiły się w damy dworu i rycerzy. A pan Paweł Jedliński pokazał dzieciom, jak ciekawa może być gra na keyboardzie. Wszyscy się świetnie bawili i uczyli.