Miś Czytelnik – zabierz Misia do domu i poczytaj mu

Wśród dzieci z klas I i zerówki  trwa akcja zachęcająca ich do czytania. Rozwijamy w dzieciach pasję do czytania razem z Misiem Czytelnikiem. Każdego dnia wychowawcy klas I i zerówki losują karteczkę z imieniem dziecka, które zabierze Misia Czytelnika do swojego domu. Dziecko ma zaopiekować się swoim gościem i przeczytać mu (samemu lub z Rodzicami) wybraną książkę, opowiadanie, wiersz, bajkę, baśń, historyjkę. Dzieci wykonują także rysunek przedstawiający wizytę Misia Czytelnika w ich domu. Prace dzieci są eksponowane na korytarzu szkolnym. Losowaniu towarzyszą emocje i wielkie oczekiwanie na to, kogo dzisiaj odwiedzi Miś Czytelnik. W kl. 1a  i 1b w akcję włączyli się także rodzice – trzy mamy: panie Urszula Kluczkowska, Sylwia Mróz i Sylwia Szostek czytały dzieciom książki podczas szkolnych lekcji. Dziękujemy za to czytelnicze spotkanie, liczymy na kolejne. Książka to najlepszy przyjaciel.