Bryły platońskie – zrobione!

10 stycznia 2018 r. uczniowie klas drugich wytężali swą wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne i organizacyjne w konkursie składania dwudziestościanu foremnego – bryły platońskiej. Każda z pięcioosobowych grup zwijała z kartek papieru cienkie rolki. Następnie pamiętając o tym, że jest to 20 – ścian  foremny – każda krawędź ma tę samą długość, każda ściana jest trójkątem równobocznym, ma 30 krawędzi i z każdego wierzchołka wychodzi ich 5 składali szkielet bryły. Konkurencji towarzyszyło wiele emocji, każda drużyna stworzyła piękny wielościan. Podczas przerwy inni uczniowie klas drugich kibicowali swoim drużynom.