Turniej wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie

28 listopada 2017r. z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie odbył się „Turniej wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie”, który zorganizowała p. Nina Ostrowska wraz z IIF. 3-osobowe reprezentacje klas VII, II i III odpowiedziały na związane z życiem i osiągnięciami polskiej noblistki. Walka była bardzo wyrównana, a uczniowie wykazali się dużą wiedzą. Turniej wygrała klasa IIIC, a jej reprezentanci otrzymali pyszne pączki z pieca dla całej klasy.