O cyberprzemocy i dopalaczach z funkcjonariuszami Patrolu Szkolnego

Policjantka p.Dominika Witek i strażnik miejski p. Robert Szostak spotkali się z trzecioklasistami w ramach szkolnej akcji profilaktycznej Pod Parasolem. Mówili o konsekwencjach moralnych i prawnych wynikających z popełniania czynów zaliczanych do cyberprzemocy, wskazali instytucje pomocowe w sytuacji jej doświadczania. Wymowny film dotyczący dopalaczy pokazał prawdziwe oblicze “smart drugs”, szczególnie to odzwierciedlające tragiczne statystyki. Ze spotkania wyszliśmy bogatsi w merytoryczna wiedzę.