Cyberprzemoc-wyloguj się

27 listopada chłopaki z klasy 2d (informatycznej) zaprosili siódmoklasistów na apel dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Przypomnieli jakie zachowania można uznać za cyberprzemoc, przybliżyli statystyki dotyczące skali tego zjawiska. Wskazali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz adresy instytucji pomocowych w sytuacji doświadczania cyberprzemocy. Wszystko to przeplatane było krótkimi, ale bogatymi w treści spotami kampanii społecznych. “Pomyśl zanim opublikujesz” to hasło, które mowinno nam przyświecać nie tylko dzisiejszego dnia.