Plan pracy na listopad 2017

HASŁO MIESIĄCA – POD PARASOLEM – profilaktyka

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Akcja profilaktyczna  – POD PARASOLEM

– spotkanie z dietetykiem dla uczniów kl. II

– spotkanie z policjantem dla uczniów kl. VII

– spotkanie ze specjalistą ds. profilaktyki dla uczniów kl. III

– apel o cyberprzemocy WYLOGUJ SIĘ dla uczniów kl. VII

J. Kołodziejczyk

 

 

16.11.2017

20-30.11.2017

 

27.11.2017

Narodowy Dzień Niepodległości – szkolna gra terenowa A. Nowak 10.11.2017
„Patriotyczne przerwy” –  śpiewanie piosenek patriotycznych na przerwach

A. Nowak

M. Jakubowska

6-10.11.2017
Lekcja biblioteczna w MBP dla kl. I I. Szulawska, A. Majszyk 6.11.2017

Wydarzenia z okazji 150. rocznicy urodzin M. Skłodows-kiej-Curie:

– konkurs „M. Skłodowska-Curie oczami współczesnego nastolatka”

– Międzyklasowy turniej wiedzy o M. Skłodowskiej-Curie

– „Nasza Maria” – wspomnienie o polskiej noblistce w dziedzinie fizyki i chemii – apel dla kl. VII, II i III

N. Ostrowska

 

2-17.11.2017

21.11.2017

30.11.2017

Wyjście na koncert „Pan Tenorek” do MDK L. Smużyńska 17.11.2017
Testy diagnozujące dla kl. III przewodniczący zespołów przedm.

22, 23, 24.11.

2017

Konkurs plastyczny „Miś mój przyjaciel” dla dzieci z kl. I i oddziału przedszkolnego z okazji Dnia Pluszowego Misia nauczyciele kl. I i oddziału przedszk, 6.11 – 25.11.2017
Andrzejkowe spotkanie z seniorami – akcja prowadzona we współpracy z MOPS i SM „Przełom” J. Kołodziejczyk 30.11.2017
Zabawy andrzejkowe w klasach 1a i 1b I. Szulawska, A. Majszyk 30.11.2017
Spotkanie autorskie z dr L. Kłos dla uczniów klas VII A. Kożuchowska listopad
Mistrzostwa szkoły w wyciskaniu sztangi leżąc K. Chłopik listopad
Ogólnopolski konkurs gramatyczny P. Aniszewski listopad
Konkurs ortograficzny – eliminacje do konkursu organizowanego przez Wojewódzką Komendę Hufca (OHP) A. Wiesner, H. Przybysz (OHP) II połowa listopada
Komputer (nie) szkodzi – konkurs w oddziałach OHP A. Wiesner listopad
Ogłoszenie konkursu fizyczno-fotograficznego „Fizyka w obiektywnie” (konkurs trwa od 1.11.2017 do 30.05.2018) N. Ostrowska listopad
Ogłoszenie konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim (konkurs trwa od 20.11 do 1.12) B. Sawczuk listopad
 Śladami pow. listopadowego – kl. VII i III – wycieczki n-le historii listopad
“Różne oblicza niepełnosprawności” – godziny wychowawcze w kl. VII M. Borucka oraz zespół d/s integrac. listopad
„Baśnioludek” – konkurs plastyczny dla kl. I K. Duczek, A. Borkowska listopad
Konkurs Informatyczny E. Raczyńska, M. Jaguścik listopad
Zbieranie Karmy dla Psów (Schronisko Celestynów) R. Ziółkowska listopad
Akcja informac.: Bonfire Night, Remembrance Day, St Andrew’s Day K. Łada, E. Krendler listopad
Współpraca z zewnętrznymi organizacjami promującymi zdrowy styl życia

I. Ciesielska

L. Smużyńska

listopad
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada szkoleniowa „Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją” – kształtowanie umiejętności uczenia się ORKE

07.11.17,

g. 15.30

Narodowy Dzień Niepodległości dzień wolny 11.11.2017
Dyskoteka szkolna – andrzejkowa A. Nowak 28.11.2017
Wykłady Otwartej Szkoły – historia regionalna L. Kłos listopad